Home > Industry/Domain > Energy > Renewable energy

Renewable energy

Renewable energy is energy which comes from natural resources such as sunlight, wind, rain, tides, and geothermal heat, which are renewable (naturally replenished). About 16% of global final energy consumption comes from renewables, with 10% coming from traditional biomass, which is mainly used for heating, and 3.4% from hydroelectricity. New renewables (small hydro, modern biomass, wind, solar, geothermal, and biofuels) accounted for another 3% and are growing very rapidly.

Contributors in Renewable energy

Renewable energy

бактерии мощност

Energy; Renewable energy

Електричество, извлечени директно от бактерии. Както другите клетки, бактерии електрони, взети в от храна, се използва за генериране на енергия, но трябва да гарантира, че тези електрони впоследствие ...

енергия от комбинирано производство на енергия

Energy; Renewable energy

Комбинирано отопление и електроенергия (CHP) е ефективна, чисти и надеждни подход за едновременно генериране на мощност и топлинна енергия от един горивен източник (например природен газ, биомаса, ...

механизма за чисто развитие (МЧР)

Energy; Renewable energy

Дефинирани в член 12 от Протокола, позволява държава с ангажимент за намаляване на емисиите или ограничение на емисиите съгласно Протокола от Киото (приложение Б страна) за изпълнение на проект за ...

въглеродна нанотръба

Energy; Renewable energy

Алотропните на въглерод с цилиндрична nanostructure. Нанотръбите са построени с отношение на дължината към диаметъра на до 132,000, 000: 1, [1] значително по-големи от за всеки друг ...

тънък слой слънчева батерия

Energy; Renewable energy

Клетка за слънчеви на тънки (TFSC), наричан още тънки слънчева светлина клетка (TFPV), е слънчеви клетка, която е направена чрез депозиране на един или повече тънка слоеве (тънък слой) на фотоволтаичн ...

споразумения за закупуване на захранването (PPA)

Energy; Renewable energy

Договорите между двете страни, който генерира електроенергия за целите на продажба (продавача) и един, който да купуват електроенергия ...

тарифа за информационен канал

Energy; Renewable energy

(СЕ) Обикновено политика механизъм, предназначен да ускори инвестиции в технологиите за възобновяеми енергоизточници като предлагаме дългосрочни договори на производителите на енергия, въз основа на ...

Featured blossaries

5 Soccer Superstars That Never Played in a World Cup

Category: Sports   1 5 Terms

Celebrities Born Under the Sign of Aries

Category: Entertainment   1 11 Terms