Home > Industry/Domain > Animals > Reptiles

Reptiles

Any of various cold-blooded, usually egg-laying vertebrates of the class Reptilia,that have an external covering of scales or horny plates and breathe by means of lungs.

Contributors in Reptiles

Reptiles

Терморегулация

Animals; Reptiles

Терморегулация е способността на организма да си телесната температура в рамките на определени граници, дори когато температура около е много ...

torpor

Animals; Reptiles

Прекратили дейността си, неактивно състояние на hibernating или estivating влечуги.

токсин

Animals; Reptiles

Отровни вещество

вентилационен

Animals; Reptiles

Клоака на животно; в влечуги този отвор, също може да служи репродуктивните органи. Той се разглежда като маркер на където завършва тялото и започва опашката, която ми е трудно да се определи в някои ...

Вентралните

Animals; Reptiles

Позоваване на долната страна на дадено животно, страна на "коленете ви, като"

рудиментарни

Animals; Reptiles

Оставащи в даден вид само в много намалени или безполезна състояние. Рудиментарни тялото части или органи са доказателство за части, които предшествениците на едно животно, но че съвременната животно ...

влакнеста структура

Animals; Reptiles

Малките неравности по повърхността на кожата. В geckos, влакнеста структура на пръсти позволяват да се придържат към стени и ...

Featured blossaries

Drinking Games

Category: Entertainment   2 7 Terms

Best Food for Best Skin

Category: Health   2 10 Terms