Home > Industry/Domain > Communication > Technical writing

Technical writing

A form of technical communication, technical writing is a specialized type of writing that focuses on researching and creating information, such as user instructions and reference manual, about technical processes or products.

Contributors in Technical writing

Technical writing

CSS

Communication; Technical writing

Това е група от правила, които определят начина, по който уеб браузърите показват текст на HTML страницата. Предимствата на CSS форматирането върху HTML са както следват: * Стилът е централно ...

Препратка

Communication; Technical writing

Препратката е текст с линия, посочваща мястото или характеристиката на илюстрация или технически чертеж, носеща информация за дадената характеристика, като например наименование или геометрични ...

Система за управление на съдържание(СМS)

Communication; Technical writing

Системата за управление на съдържание е софтуер, който осигурява управлението и администрацията на авторски тeкcтовe, колаборация и автоматична продукция. СМS позволява на голям брой автори и на ...

DITA

Communication; Technical writing

DITA е XML механизъм за тематична информация за публикуване и авторство на съдържание. Първоначално създаден през 1999 от IBM, механизмът за авторство DITA e интегриран от Adobe FrameMaker, XMetal, ...

вградена помощ

Communication; Technical writing

Вградена помощ е документация, която се появява в прозорец, един екран или раздел на софтуера. За разлика от контекстна помощ, потребителите не, щракнете върху бутон или преместете мишката върху поле ...

контролирано език

Communication; Technical writing

Подмножество на естествен език с ограничения за как граматика и лексика се използват за намаляване или премахване на неяснотите и сложност. Целта е да се направи текста като прости и ясни, доколкото ...

Featured blossaries

Steve Jobs's Best Quotes

Category: History   1 9 Terms

Product Standards

Category: Education   1 5 Terms