Home > Industry/Domain > Biology; Chemistry > Toxicology

Toxicology

A branch of biology, chemistry, and medicine concerned with the study of the adverse effects of chemicals or physical agents on living organisms, as well as the symptoms, mechanisms, treatments and detection of poisoning, especially the poisoning of people.

Contributors in Toxicology

Toxicology

дължат риск

Biology; Toxicology

Част от риска, който се идентифицира като дължащи се на излагане на определено вещество.

анаболизъм

Biology; Toxicology

Биохимична процеси, чрез които са свързани по-малките молекули, да направят по-големи молекули.

азооспермия

Biology; Toxicology

1. Отсъствие на живи motile spermatozoa в сперма. 2. Неуспешно образуват живо spermatozoa.

изкуствени хромозома (БКК)

Biology; Toxicology

Вектор на ДНК в която големи фрагменти на ДНК може да се вмъкват и фрагментът е бил в бактериалните хост.

берилий болест

Biology; Toxicology

Сериозно и обикновено постоянни белодробна вреди, произтичащи от хронична инхалация на берилий.

цитохром P-420

Biology; Toxicology

Неактивна производна на цитохром P-450 открити в микрозомни препарати (виж microsome).

абиотични трансформация

Biology; Toxicology

Процес, в който дадено вещество в околната среда, се променя от небиологичен механизми.

Featured blossaries

Glossary Project 1

Category: Education   3 20 Terms

Rem Koolhaas

Category: Arts   2 9 Terms