Home > Industry/Domain > Railways > Train parts

Train parts

Of or pertaining to automotive components of a train.

Contributors in Train parts

Train parts

Локомотив

Railways; Train parts

Локомотив е железопътно превозно средство, което осигурява движеща сила за влак, чрез издърпване от предната част (както е в началото си) или чрез бутане го от дъното ...

тягов подвижен състав

Railways; Train parts

Тази група включва състав, известен като цяло като локомотиви.

водещите колело

Railways; Train parts

Не-задвижващото колело, което е поставен напред на задвижващите колела.

задвижващото колело

Railways; Train parts

Колело към която мощността на двигателя е trasmitted от различни механични органи, като пръчки или скорости.

задвижващото колело

Railways; Train parts

Тя предава никаква власт, но помага в насочването на локомотива на релсите и в подкрепа и разпространение на ...

рамка

Railways; Train parts

Силна структура на стомана, който служи като гръбнак на механичните компоненти на Локомотив са сглобени и котела ...

Силова уредба

Railways; Train parts

Тя се състои от парен котел, в който водата се превръща в пара от топлината, генерирана от изгарянето на изкопаеми горива (почти винаги въглища) изгаря в ...

Featured blossaries

Prestigious Bottles of Champagne

Category: Food   1 10 Terms

American Idioms, figure of speech

Category: Languages   4 40 Terms