Home > Industry/Domain > Medical devices > Ultrasonic & optical equipment

Ultrasonic & optical equipment

Contributors in Ultrasonic & optical equipment

Ultrasonic & optical equipment

Описание

Biotechnology; Biochemistry

описание отчет представя нещо с думи, от глагола описват

звуков изход

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Количеството енергия, предадена acuostically от датчик под определени ултразвук системни настройки.

пиктограма

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Проста картина на една част от човешката анатомия, показваща къде и как датчиците се провежда приблизително, когато архивиране на снимки и видеоклипове. ...

време печалба предварителна настройка

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Бутон за избор на предварително време контрол на усилване плъзгачи.

време усилване

Medical devices; Ultrasonic & optical equipment

Усилване настройки за постигане на получените входен сигнал, който е променлива през последователни, еднаква продължителност периоди по време на прием на ултразвукова ехо информация. ...

Featured blossaries

The 12 Best Luxury Hotels in Jakarta

Category: Travel   1 12 Terms

Guns

Category: Objects   1 5 Terms