Home > Industry/Domain > Computer; Software > Unicode standard

Unicode standard

The Unicode standard is a character coding system designed to support the worldwide interchange, processing, and display of the written texts of the diverse languages and technical disciplines of the modern world.

Contributors in Unicode standard

Unicode standard

абстрактният характер последователност

Computer; Unicode standard

Поръчаните поредица от един или повече абстрактно знаци.

абстрактни знак

Computer; Unicode standard

Единица информация, използвана за организацията, контрол или представителство на текстови данни. *, Когато представляващи данни, естеството на тези данни е обикновено символични разлика от друг вид ...

абстрактният характер свойство

Computer; Unicode standard

Свойство на абстрактен знака. ° Свойства на абстрактният характер отнася за атрибути на абстрактен знаци, по себе си, въз основа на техния независимо съществуване като елементи на писане системи или ...

БМП знак

Computer; Unicode standard

Unicode кодиран знак, с точка на BMP код.

допълнителни знак

Computer; Unicode standard

Unicode кодиран знак, с точка на BMP код.

БМП кодова точка

Computer; Unicode standard

Една кодова точка на Unicode между U + 0000 и U + FFFF.

знак блок

Computer; Unicode standard

Групиране на сродни знаци в Unicode кодиране пространство. Блок може да съдържа код на невъзложено точки, които са ...

Featured blossaries

Bulawayo Public Transportation

Category: Travel   2 6 Terms

10 Most Bizarre Houses In The World

Category: Entertainment   3 10 Terms