Home > Industry/Domain > Financial services > Venture capital

Venture capital

Contributors in Venture capital

Venture capital

корпоративен рисков капитал

Financial services; Venture capital

Подразделение на голяма корпорация, което осъществява рискови капиталови инвестиции.

дългово финансиране

Financial services; Venture capital

Когато фирма набира средства за работен капитал или капиталови разходи чрез продажба на полици, менителници или облигации на индивидуални и/или институционални инвеститори. В замяна на заетите ...

пряко финансиране

Financial services; Venture capital

Финансиране без гаранционни ангажименти. Прякото финансиране често се осъществява от инвестиционните ...

диагностичен преглед

Financial services; Venture capital

Процесът на изследване и оценяване на детайлите на потенциална инвестиция, извършван от инвеститорите, като преглед на операциите и мениджмънта и проверка на съществени ...

киселина тест

Financial services; Venture capital

Кърмата мярка за способността на дружеството да изплаща дълговете си краткосрочен план, в този запас се изключват от стойност на активите. (ликвидни активи/Текущи пасиви) също се нарича бързо ...

активи

Financial services; Venture capital

Всичко, собственост на дружеството с парична стойност; например "фиксирани" активи като сгради, оборудване и машини, превозни средства (това не са активи, ако rentedand не собственост) и потенциално ...

Асет оборот

Financial services; Venture capital

Мярка на оперативната ефективност - показва колко приходи е произлязло от £ на наличните за бизнес активи. (продажби приходи/общо активи минус текущите ...

Featured blossaries

Human Anatomy

Category: Science   1 20 Terms

EIM Teaminology

Category: Health   1 1 Terms