Home > Industry/Domain > Household appliances > Water heaters

Water heaters

Contributors in Water heaters

Water heaters

ефективност

Household appliances; Water heaters

Измерване на способността на продукт да използва енергията; изразява се като процент.

твърда вода

Household appliances; Water heaters

Природните води съдържат примеси в различни пропорции; традиционно твърдост е мярка на калций или разтворени твърди вещества в разтвор. По-долу е списък на видовете твърдост и техните препратки ...

затворена система

Household appliances; Water heaters

Една система, където входящата студена вода – има устройство, което няма да позволи водата да се разширяват при нагряване (т.е. Спирателен вентил, обратно поток предотвратяване, някои налягане ...

камера на горенето

Household appliances; Water heaters

Мястото, където се извършва изгаряне.

кондензация

Household appliances; Water heaters

Прекомерно водна пара образувана при ниски горивен газ температури.

разширителен съд

Household appliances; Water heaters

Проектирани да поемат допълнителното налягане поради топлинно разширение, например затворена система.

миливолт

Household appliances; Water heaters

Една хилядна от волта.

Featured blossaries

Bar Drinks

Category: Food   1 10 Terms

Giant Panda

Category: Other   2 5 Terms