Home > Industry/Domain > Communication > Written communication

Written communication

Communication through written form. This can include electronic communication.

Contributors in Written communication

Written communication

Писмо

Communication; Written communication

Писмото е писмено съобщение върху хартия. В днешно време тази фoрма на комуникация е необичайна(освен ако не става въпрос за официални или важни въпроси), което се дължи на напредъка на телекомуникаци ...

Масмедии

Communication; Written communication

Съвкупност от средства за комуникация като списания, вестници, радио и телевизия с една единствена цел: да предаде съобщение. ...

Featured blossaries

Hostile Takeovers and Defense Strategies

Category: Business   1 12 Terms

X about X

Category: Arts   2 5 Terms