Startseite > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Kategorie

Company: Ummah

1 Term

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

Meine Begriffe
Collected Terms

Die Predigt von Imam predigte. Berg Arafat ist wo Muhammad seine letzte Chutba predigte.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Predica predicată de un Imam. Muntele Arafat este locul în care profetul Muhammed a predicat ultima sa khutbah.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Der Stand vor Allah, die auf Mount Arafat oder der "Berg der Gnade' stattfindet.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Standul de înaintea lui Dumnezeu, care are loc pe Muntele Arafat, sau "Muntele Mercy".

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Die drei Säulen in Mina, die gesteinigt werden, um die totale Ablehnung des Iblis zu symbolisieren.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Cei trei piloni de la Mina, care sunt lapidati pentru a simboliza respingerea totală a Diavolului(Iblis}.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Die Einheit und die Einheit von Allah, eine sehr wichtige Idee im Islam.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Unicitatea şi unitatea lui Allah, o idee foarte importantă în Islam.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Unterwerfung unter Allah. Es heißt, dass jedes Geschöpf "it's own (Modus von) Gebet und Lob weiß" Sure 24:41.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Supunere lui Allah. Se spune că fiecare creatură ”își cunoaște propria rugăciune și laudă” - Sura 24:41.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Der Tag des Gerichts, der Tag auf die Allah uns alle richten wird, einschließlich Iblis (oder Shaytan), der Teufel.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Ziua Judecății, ziua în care Allah îi va judeca pe toți drept-credincioșii, incluzându-l pe Iblis (Șeitan), diavolul.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Die kleinere Pilgerfahrt, einschließlich der ursprünglichen Tawafs und die sa'ys. , Es kann zu jeder Zeit des Jahres abgeschlossen werden und ist auch ein Teil der Hağğ.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Pelerinaj mai mică, inclusiv tawafs iniţială şi sa'ys. Acesta poate fi completat în orice moment al anului şi este, de asemenea, o parte a Hajj-ului.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Ein Kreisen die Kab'ah anti-im Uhrzeigersinn. Sieben Tawafs sind erforderlich für den ersten Teil des Hajj und ' Umrah.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

O circling de anti Kab'ah sensul acelor de ceasornic. Şapte tawafs sunt necesare pentru prima parte a Hajj-ului şi pentru 'Umrah.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Eine 420 Meter fahren zwischen die Hügel von Safa und Marwah. Der Flucht ist auch wieder eine SA. Sieben sa'ys müssen beendet werden, damit beide Hajj und ' Umrah.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Un metru 420 rula de pe dealul de la Safa Marwah. Partea din spate rula este de asemenea un sa'y. Şapte sa'ys trebuie completat atât pentru Hajj si 'Umrah.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Der Monat, in dem Hadsch, von 8 auf 13 eingeschlagen werden kann.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Lunii în care Hajj pot fi păşit, de la 8 la 13.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Die Belohnung für einen Gläubigen des Islam am Tag des Urteils, Paradies. Auch das Land, in dem Adam und Hawwa' (Eve) lebte in vor ihren Ungehorsam und Entfernung aus dem "Garten Eden".

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Recompensa unui credincios islamic în ziua judecăţii, Paradisul. De asemenea, ţinutul în care Adam şi Eva au trăit înaintea nesupunerii lor şi a izgonirii din Eden.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Die Strafe für diejenigen, die im Islam, schreckliche Strafe im Feuer der 'Hölle' nicht glauben.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Pedeapsa pentru cei care nu cred în Islam, pedeapsă groaznică în focurile Iadului.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Gehorsam, ein Akt der Anbetung und Unterwerfung unter Allah. Pflicht, die der Muslim hat.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Obedienţă, un act de preaslăvire şi supunere faţă de Allah. O datorie a fiecărui musulman.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Neunundneunzig Gebetskette, die Muslime zu helfen vergessen Sie nicht die neunundneunzig Namen Allahs.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

99 de rugăciuni care îi ajută pe musulmani să îşi amintească cele 99 de nume ale lui Allah.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Leben nach dem Tod, auch bekannt als 'The Afterlife".

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Viaţa de după moarte, cunoscută şi ca viaţa de apoi.

Domain: Religion; Kategorie: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys