Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

1 Term

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Een het cirkelen van de Kab'ah anti-met de klok mee. Zeven tawafs zijn vereist voor het eerste deel van Hajj en voor ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Un circle de anti-sagesse de Kab'ah. Spet tawafs sont necessaires pour la premiere partie de Hajj et Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Één 420 meter lopen van de heuvel van Safa naar Marwah. De run terug is ook een sa'y. Zeven sa'ys moet voor beide Hajj worden ingevuld en ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Un chemin d 420 metres de la colline de Safa a Marwah. Le chemin de retour est aussi un sa'y. Sept sa's doivent etre complete pour les deux Hajj et Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

De preek gepredikt door Imam. Mount Arafat is waar Muhammed gepredikt zijn laatste khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Le sermon preche d'un Imam. Le Monte Ararat et l;endroit ou Muhammed precha son dernier khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

De maand waarin Hajj kan worden ingeslagen, uit de 8e tot de 13e.

Domain: Religion; Category: Islam

Le mois au cours duquel le Hajj peut être entrepris, à partir du 8 jusqu'au 13.

Domain: Religion; Category: Islam

Gehoorzaamheid, een daad van aanbidding en onderwerping aan Allah. De plicht die de Moslim is.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

De stand voordat Allah die op Mount Arafat, of de 'Mount of Mercy plaatsvindt".

Domain: Religion; Category: Islam

La béquille avant d'Allah qui a lieu sur le mont Arafat, ou le 'Mont de la miséricorde".

Domain: Religion; Category: Islam

De drie pijlers bij Mina te symboliseren de totale verwerping van Iblis worden gestenigd.

Domain: Religion; Category: Islam

Les trois piliers à Mina qui sont lapidées pour symboliser le rejet total d'Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

De beloning voor een gelovige van de Islam op de dag van oordeel, paradijs. Ook het land waarin Adam en Hawwa' (Eve) in gewoond alvorens hun ongehoorzaamheid en verwijdering van de 'tuin van Eden'.

Domain: Religion; Category: Islam

La récompense pour un croyant de l'Islam sur le jour du jugement, le paradis. Aussi la terre dans laquelle Adam et Hawwa' (Eve) habitait avant leur désobéissance et l'ablation de la « jardin d'Eden ».

Domain: Religion; Category: Islam

De straf voor degenen die niet in de Islam, vreselijke straf in de vuren van 'hel geloven'.

Domain: Religion; Category: Islam

La punition pour ceux qui ne croient pas en l'Islam, une punition terrible dans les feux de « l'enfer ».

Domain: Religion; Category: Islam

De mindere bedevaart, met inbegrip van de eerste tawafs en de sa'ys. Het op elk moment van het jaar kan worden afgerond en is ook een onderdeel van Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

La 'oumra ou 'umra (petit pèlerinage) est une forme de pèlerinage à la ville sainte de La Mecque (Arabie saoudite). La ʿumra peut se faire tous les autres mois de l'année. Il est néanmoins recommandé de le faire pendant le mois de ramadan.

Domain: Religion; Category: Islam

Negenennegentig gebed kralen dat moslims helpen herinneren de negenennegentig namen van Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Perles de prière quatre-vingt-dix-neuf qui aident les musulmans n'oubliez pas les quatre vingt dix neuf noms d'Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

De eenheid en de eenheid van Allah, een zeer belangrijk idee in de Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

L'unicité et l'unité d'Allah, une idée très importante en Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Onderwerping aan Allah. Er wordt gezegd dat ieder schepsel 'zijn eigen (modus van) gebed en lof kent' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Soumission à Allah. Il est dit que toutes les créatures « sait son propre (mode de) la prière et la louange » sourate 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

De dag des oordeels, de dag op die Allah ons allemaal zullen beoordelen, met inbegrip van Iblis (of Shaytan), de duivel.

Domain: Religion; Category: Islam

Le jour du jugement, le jour sur lequel Allah nous jugera tous, y compris Iblis (ou Shaytan), le diable.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys