Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

1 Term

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

De preek gepredikt door Imam. Mount Arafat is waar Muhammed gepredikt zijn laatste khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Predica predicată de un Imam. Muntele Arafat este locul în care profetul Muhammed a predicat ultima sa khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

De stand voordat Allah die op Mount Arafat, of de 'Mount of Mercy plaatsvindt".

Domain: Religion; Category: Islam

Standul de înaintea lui Dumnezeu, care are loc pe Muntele Arafat, sau "Muntele Mercy".

Domain: Religion; Category: Islam

De drie pijlers bij Mina te symboliseren de totale verwerping van Iblis worden gestenigd.

Domain: Religion; Category: Islam

Cei trei piloni de la Mina, care sunt lapidati pentru a simboliza respingerea totală a Diavolului(Iblis}.

Domain: Religion; Category: Islam

De eenheid en de eenheid van Allah, een zeer belangrijk idee in de Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Unicitatea şi unitatea lui Allah, o idee foarte importantă în Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Onderwerping aan Allah. Er wordt gezegd dat ieder schepsel 'zijn eigen (modus van) gebed en lof kent' Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Supunere lui Allah. Se spune că fiecare creatură ”își cunoaște propria rugăciune și laudă” - Sura 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

De dag des oordeels, de dag op die Allah ons allemaal zullen beoordelen, met inbegrip van Iblis (of Shaytan), de duivel.

Domain: Religion; Category: Islam

Ziua Judecății, ziua în care Allah îi va judeca pe toți drept-credincioșii, incluzându-l pe Iblis (Șeitan), diavolul.

Domain: Religion; Category: Islam

De mindere bedevaart, met inbegrip van de eerste tawafs en de sa'ys. Het op elk moment van het jaar kan worden afgerond en is ook een onderdeel van Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

Pelerinaj mai mică, inclusiv tawafs iniţială şi sa'ys. Acesta poate fi completat în orice moment al anului şi este, de asemenea, o parte a Hajj-ului.

Domain: Religion; Category: Islam

Een het cirkelen van de Kab'ah anti-met de klok mee. Zeven tawafs zijn vereist voor het eerste deel van Hajj en voor ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

O circling de anti Kab'ah sensul acelor de ceasornic. Şapte tawafs sunt necesare pentru prima parte a Hajj-ului şi pentru 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Één 420 meter lopen van de heuvel van Safa naar Marwah. De run terug is ook een sa'y. Zeven sa'ys moet voor beide Hajj worden ingevuld en ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Un metru 420 rula de pe dealul de la Safa Marwah. Partea din spate rula este de asemenea un sa'y. Şapte sa'ys trebuie completat atât pentru Hajj si 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

De maand waarin Hajj kan worden ingeslagen, uit de 8e tot de 13e.

Domain: Religion; Category: Islam

Lunii în care Hajj pot fi păşit, de la 8 la 13.

Domain: Religion; Category: Islam

De beloning voor een gelovige van de Islam op de dag van oordeel, paradijs. Ook het land waarin Adam en Hawwa' (Eve) in gewoond alvorens hun ongehoorzaamheid en verwijdering van de 'tuin van Eden'.

Domain: Religion; Category: Islam

Recompensa unui credincios islamic în ziua judecăţii, Paradisul. De asemenea, ţinutul în care Adam şi Eva au trăit înaintea nesupunerii lor şi a izgonirii din Eden.

Domain: Religion; Category: Islam

De straf voor degenen die niet in de Islam, vreselijke straf in de vuren van 'hel geloven'.

Domain: Religion; Category: Islam

Pedeapsa pentru cei care nu cred în Islam, pedeapsă groaznică în focurile Iadului.

Domain: Religion; Category: Islam

Gehoorzaamheid, een daad van aanbidding en onderwerping aan Allah. De plicht die de Moslim is.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedienţă, un act de preaslăvire şi supunere faţă de Allah. O datorie a fiecărui musulman.

Domain: Religion; Category: Islam

Negenennegentig gebed kralen dat moslims helpen herinneren de negenennegentig namen van Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

99 de rugăciuni care îi ajută pe musulmani să îşi amintească cele 99 de nume ale lui Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys