Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

15 Terms

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Штандот пред Аллах што се наоѓа на планината Арафат, или Планината на Милоста.

Domain: Religion; Category: Islam

Кружењето на Kabah во спротивност од стрелките на часовникот. Седум tawafs се потребни за првиот дел од Хаџ и за ...

Domain: Religion; Category: Islam

Деведесет и девет молитвени бројаници кои им помагаат на муслиманите да се сеќаваат на деведесет и деветте имиња на ...

Domain: Religion; Category: Islam

Една 420 метарска патека за трчање од ридот на safa до Marwah. Трчањето назад е исто така sa'y. Седум sa'ys мора да биде завршена и за Хаџ и ...

Domain: Religion; Category: Islam

Проповедта проповедано од имамот. Планината Арафат е местото каде Мухамед проповедал неговата последна ...

Domain: Religion; Category: Islam

Наградата за верник на исламот на денот на пресудата, рајот. Исто така, земјата во која Адам и Hawwa (Ева) живеел пред нивната непослушност и отстранување од "рајската градина". ...

Domain: Religion; Category: Islam

Живот после смртта, исто така познат како задгробниот живот.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys