Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

1 Term

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Donant un voltes de la Kab'ah anti les agulles del rellotge. Set tawafs són necessaris per a la primera part d'Hajj i per ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Un circle de anti-sagesse de Kab'ah. Spet tawafs sont necessaires pour la premiere partie de Hajj et Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Un 420 comptador executar des del turó de Safa a Marwah. La cursa altra vegada també és un sa'y. Set sa'ys hauran de fer per a ambdós Hajj i ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Un chemin d 420 metres de la colline de Safa a Marwah. Le chemin de retour est aussi un sa'y. Sept sa's doivent etre complete pour les deux Hajj et Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

El sermó va predicar per un Imam. Mont Arafat és on Muhammed va predicar el seu últim khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Le sermon preche d'un Imam. Le Monte Ararat et l;endroit ou Muhammed precha son dernier khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

El mes en què Hajj es pot iniciar, del 8 al 13.

Domain: Religion; Category: Islam

Le mois au cours duquel le Hajj peut être entrepris, à partir du 8 jusqu'au 13.

Domain: Religion; Category: Islam

Obediència, un acte d'adoració i submissió a Allah. Un deure el musulmà ha.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

L'estand abans d'Allah que té lloc al Mont Arafat, o l 'muntar de Misericòrdia".

Domain: Religion; Category: Islam

La béquille avant d'Allah qui a lieu sur le mont Arafat, ou le 'Mont de la miséricorde".

Domain: Religion; Category: Islam

Els tres pilars a la Mina que són lapidat que simbolitzen el rebuig total de Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Les trois piliers à Mina qui sont lapidées pour symboliser le rejet total d'Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

La recompensa per a un creient d'Islam en el dia del judici, paradís. També la terra en la qual Adam i Hawwa "(Eva) va viure a abans de la seva desobediència i eliminació de l 'Eden jardí d'.

Domain: Religion; Category: Islam

La récompense pour un croyant de l'Islam sur le jour du jugement, le paradis. Aussi la terre dans laquelle Adam et Hawwa' (Eve) habitait avant leur désobéissance et l'ablation de la « jardin d'Eden ».

Domain: Religion; Category: Islam

El càstig per a aquells que no creuen en l'Islam, terrible càstig en els incendis d 'infern'.

Domain: Religion; Category: Islam

La punition pour ceux qui ne croient pas en l'Islam, une punition terrible dans les feux de « l'enfer ».

Domain: Religion; Category: Islam

El pelegrinatge menor, incloent-hi la tawafs inicial i la sa'ys. Es pot ser completat en qualsevol moment de l'any i és també una part d'Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

La 'oumra ou 'umra (petit pèlerinage) est une forme de pèlerinage à la ville sainte de La Mecque (Arabie saoudite). La ʿumra peut se faire tous les autres mois de l'année. Il est néanmoins recommandé de le faire pendant le mois de ramadan.

Domain: Religion; Category: Islam

Noranta-nou rosaris que ajuden els musulmans recordar els noranta-nou noms d'Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Perles de prière quatre-vingt-dix-neuf qui aident les musulmans n'oubliez pas les quatre vingt dix neuf noms d'Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

La unitat i la unitat d'Allah, una idea molt important en l'Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

L'unicité et l'unité d'Allah, une idée très importante en Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

Submissió a Allah. Es diu que cada criatura "sap el seu propi (mode d) pregària i lloança" Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

Soumission à Allah. Il est dit que toutes les créatures « sait son propre (mode de) la prière et la louange » sourate 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

El dia del judici, el dia en que Allah ens jutjarà, incloent. Iblis (o Shaytan), el diable.

Domain: Religion; Category: Islam

Le jour du jugement, le jour sur lequel Allah nous jugera tous, y compris Iblis (ou Shaytan), le diable.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys