Home > Blossary: Religious Studies: Islam
Arabic words that are useful for those taking GCSE Islam.

Category:

Company: Ummah

1 Term

Created by: TheUmmah

Number of Blossarys: 1

My Terms
Collected Terms

Un 420 comptador executar des del turó de Safa a Marwah. La cursa altra vegada també és un sa'y. Set sa'ys hauran de fer per a ambdós Hajj i ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Una carrera de 420 metros desde la colina de Safa hasta Marwah La carrera de vuelta también es un sa'y. Siete sa'ys debe ser completados para Hajj y 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

El mes en què Hajj es pot iniciar, del 8 al 13.

Domain: Religion; Category: Islam

El mes en el cual Hajj puede embarcarse, del 8o. al 13o.

Domain: Religion; Category: Islam

El pelegrinatge menor, incloent-hi la tawafs inicial i la sa'ys. Es pot ser completat en qualsevol moment de l'any i és també una part d'Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

La peregrinación menor, incluyendo los tawafs iniciales y los sa'ys. Puede ser completada en cualquier momento del año y es parte también de Hajj.

Domain: Religion; Category: Islam

Donant un voltes de la Kab'ah anti les agulles del rellotge. Set tawafs són necessaris per a la primera part d'Hajj i per ' Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

Una revolución del Kab'ah en sentido antihorario. Siete tawafs son requeridos para la primera parte de Hajj y para 'Umrah.

Domain: Religion; Category: Islam

L'estand abans d'Allah que té lloc al Mont Arafat, o l 'muntar de Misericòrdia".

Domain: Religion; Category: Islam

La batalla ante Alá que toma lugar en el Monte Arafat, o el 'Monte de la Piedad'.

Domain: Religion; Category: Islam

Els tres pilars a la Mina que són lapidat que simbolitzen el rebuig total de Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

Los tres pilares en Mina que son lapidados en total rechazo a Iblis.

Domain: Religion; Category: Islam

La unitat i la unitat d'Allah, una idea molt important en l'Islam.

Domain: Religion; Category: Islam

El ser uno y la unidad de Alá, una muy importante idea en el Islamismo.

Domain: Religion; Category: Islam

El dia del judici, el dia en que Allah ens jutjarà, incloent. Iblis (o Shaytan), el diable.

Domain: Religion; Category: Islam

El Día del Juicio, el día en el cual Alá nos juzgará a todos, incluyendo a Iblis (o Shaytan), el diablo.

Domain: Religion; Category: Islam

El sermó va predicar per un Imam. Mont Arafat és on Muhammed va predicar el seu últim khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

El sermón que predica un imán. El monte Arafat es el lugar donde Mahoma predicó su último sermón o khutbah.

Domain: Religion; Category: Islam

Noranta-nou rosaris que ajuden els musulmans recordar els noranta-nou noms d'Allah.

Domain: Religion; Category: Islam

Las noventa y nueve cuentas que ayudan a los musulmanes a recordar los noventa y nueve nombres de Alá.

Domain: Religion; Category: Islam

Submissió a Allah. Es diu que cada criatura "sap el seu propi (mode d) pregària i lloança" Surah 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

La sumisión a Allah. Se dice que toda criatura "conoce" su propio modo de orar y alabar Sura 24:41.

Domain: Religion; Category: Islam

El càstig per a aquells que no creuen en l'Islam, terrible càstig en els incendis d 'infern'.

Domain: Religion; Category: Islam

Los castigos para aquellos que no creen en el Islam, espantosos castigos en el fuego del infierno

Domain: Religion; Category: Islam

La recompensa per a un creient d'Islam en el dia del judici, paradís. També la terra en la qual Adam i Hawwa "(Eva) va viure a abans de la seva desobediència i eliminació de l 'Eden jardí d'.

Domain: Religion; Category: Islam

Es la recompensa para un creyente del Islam en el día del juicio, el paraíso. También se refiere al lugar en donde Adán y Hawwa (Eva) vivían antes de su desobediencia y destierro del 'Jardín del Edén'.

Domain: Religion; Category: Islam

Obediència, un acte d'adoració i submissió a Allah. Un deure el musulmà ha.

Domain: Religion; Category: Islam

Obedience, an act of worship and submission to Allah. A duty the Muslim has.

Domain: Religion; Category: Islam

Member comments


( You can type up to 200 characters )

Post  
Other Blossarys