Home > Industry/Domain > Food (other) > Food safety

Food safety

Scientific practice in the handling, preparation, and storage of food in ways that prevent foodborne illness.

Contributors in Food safety

Food safety

Конско месо за говеждо месо

Food (other); Food safety

Международна хранителна скандал, който включва смесване Конско месо с преработени говеждо и след това етикетиране на месните продукти като хамбургери и lasagnas като съдържащ 100 % говеждо месо. ...

месо вторичен продукт

Food (other); Food safety

Всяка част, способна да използване като храна за хора, различни от месо, което е била получена от едно или повече говеда, овце, свине или кози. Този термин, както се прилага към продукти от еднокопитн ...

механично отделено птици

Food (other); Food safety

Механично отделено птици (т.е., пиле, Турция) е пастообразна и тесто подобен продукт произведен от принуждава кости и приложени ядивните тъкани през сито или подобно устройство за разделяне на кост ...

механично отделено видове

Food (other); Food safety

Механично отделено месо (т.е., говеждо, телешко, свинско, агнешко)

известен също като механично отделено (видове) или ms (s)

Food (other); Food safety

Механично отделено месо (т.е., говеждо, телешко, свинско, агнешко)

Меморандум за съгласие (MOA)

Food (other); Food safety

Споразумение между федералните агенции или отдели/единици в рамките на агенция или отдел, или между федералните и държавни агенции, които очертават задачи, компетентност, стандартни оперативни ...

механично обезкостено месо (MDM)

Food (other); Food safety

Механично обезкостено месо (MDM) е пастообразна месен продукт произведен от принуждават говеждо, свинско, Турция или пилешко, под високо налягане през сито или подобно устройство за отделяне на кост ...

Featured blossaries

10 Most Bizarre Houses In The World

Category: Entertainment   3 10 Terms

Bang & Olufsen

Category: Technology   2 4 Terms